Kjønn - begjær, bilde, makt

Finn Sivert Nielsen

A thrifty young man named McEwen
Inquired, "Why be bothered with screwing?
It's safer and cleaner
To finger your wiener,
And besides you can see what you're doing."
(1295)

 

2 moduls temakurs - høst 2003
Institut for Antropologi, Københavns Universitet

Tilbake til kursets hjemmeside

AnthroBase - Home
Courses - Home
ECEG - Home


Om kurset For mer informasjon, se leseveiledning og undervisning.

Kursets formål, form og fokus

Praktiske øvelser

Dette er et "anderledes" kurs om kjønn (mannlig, kvinnelig o.a.). Vi kommer til å lese klassisk og moderne antropologisk litteratur om kjønn og seksualitet, bl.a. en del relativt "tung" teori, en monografi, noen faghistoriske tekster, noe metodelitteratur og noen rene empiriske skildringer (bl.a. fra Øst-Europa). Men over halvparten av leselisten er ikke-antropologisk litteratur - hentet fra aviser og almene tidsskrifter, debattbøker, reklame, skjønnlitteratur, filosofi, biologi, historie osv.

Kurset vil ikke gi noen dekkende eller representativ oversikt over antropologisk eller samfunnsvitenskapelig forskning om kjønn. Formålet er å inspirere til fri tenkning om tre aspekter ved kjønn - "begjær", "bilde" og "makt" - som jeg finner særlig interessante:

  • "begjær", fordi det synes å være en primær motivasjon bak kjønnsrelasjoner;
  • "bilde", fordi avbildinger av kjønn spiller en enorm rolle i moderne media og markedsføring;
  • "makt", fordi kjønn både uttrykker seg gjennom og er uttrykk for makt.

Kurset søker ikke å gi svar, men å formulere spørsmål. Det store spørsmålet - "hva er egentlig kjønn?" - vil således bli stilt og besvart på flere forskjellige måter i løpet av kurset, og noen av svarene er kanskje innbyrdes uforenelige. Det viktige er imidlertid å fastholde spørsmålet. Vi kan ikke forvente å finne noe entydig svar, men så lenge spørsmålet holdes åpent, vil det stadig generere nye svarforsøk.

Kurset omfatter to praktiske øvelser - den ene et mini-mini-feltarbeid (tema: begjær), den andre et rollespill med kjønnsskifte / cross-dressing i praksis (ledet av Kari Helene Partapuoli). Kursdeltagere skal ikke levere skriveøvelse, men lage en tematisk hjemmeside med utgangspunkt i kursets litteratur, mini-feltarbeidet og rollespillet. Det vil i den anledning bli gitt en elementær innføring i hjemmesidekonstruksjon.

Påmelding

Kurset er intensivt og krever personlig engasjement av deltagerne.

Antall deltagere er derfor begrenset til maksium 20 personer.

Klikk her for informasjon om hvordan du påmelder deg.

 

Undervisningsspråk: Norsk.