Kjønn - begjær, bilde, makt

Finn Sivert Nielsen

In the Garden of Eden lay Adam,
Complacently stroking his madam,
And loud was his mirth
For on all of the earth
There were only two balls - and he had 'em.
(126)

 

2 moduls temakurs - høst 2003
Institut for Antropologi, Københavns Universitet

Tilbake til kursets hjemmeside

AnthroBase - Home
Courses - Home
ECEG - Home


Påmelding

 

Påmelding til kurset skjer ved at du sender en email til finn.sivert.nielsen@anthro.ku.dk.

I emailen skal du oppgi:

  • Ditt navn og din email-adresse
  • Ditt kjønn
  • Hvilke(n) modul(er) du vil følge (første, andre eller begge)
  • Evt. noe om din motivasjon for å følge kurset (max 200 ord!)

Men først, les det nedenstående!

Dette er et kurs om kjønn, og siden kjønn er noe det finnes flere av, ville det være dumt om 95% av deltagerne på kurset var (for eksempel) jenter (piger på dansk). Gutter (drenge) oppfordres derfor til å søke!

Jeg ønsker dessuten ikke at kurset blir for stort. Jeg vil få igang en god samtale, og det er derfor viktig å ha en overskuelig gruppe. Jeg har derfor satt en øvre grense på 20 deltagere.

Jeg vet selvfølgelig ikke om det melder seg 5 eller 50 på dette kurset. Men hvis det blir flere enn 20 påmeldte, vil det måtte foregå en utvelgelse. Jeg vil i så fall prioritere blant de påmeldte utfra et ønske om størst mulig kjønnsdiversitet og om at så mange som mulig følger begge moduler av kurset. Ellers prioriteres deltagere etter påmeldingstidspunkt.

Du kan melde deg på enten før kursstart eller på første kursdag. Jeg håper imidlertid at så mange som mulig melder seg på før kursstart (send gjerne en email i dag!). Hvis vi er heldige, kan det være at vi har hele gruppen samlet allerede før undervisningen starter. Derfor: Hvis du satser på å melde deg på på første kursdag, er det en viss risiko for at det ikke er plass igjen til deg. Jeg kommer til å være beinhard (dansk: benhård) på grensen på 20 stykker!