Kjønn - begjær, bilde, makt

Finn Sivert Nielsen

There was a young girl from Penzance
Who decided to take just one chance.
So she let herself go
In the lap of her beau,
And now all her sisters are aunts."
(953)

 
2 moduls temakurs - høst 2003
Institut for Antropologi, Københavns Universitet

Tilbake til kursets hjemmeside

AnthroBase - Home
Courses - Home
ECEG - Home


Avsluttende kursoppgave
(Erstatter skriveøvelse)


Kursdeltagerne skal ikke levere en alminnelig skriveøvelse. Dere skal isteden (i grupper på 2-3) konstruere en offentlig tilgjengelig hjemmeside på Internett, hvor deres erfaringer fra kurset kommer til uttrykk.(1)

Tidlig i kurset vil jeg holde en kort innføring i hjemmesideredigering. Her på kurshjemmesiden har jeg dessuten samlet en del elementære fakta om hjemmesidedesign, redigeringsprogrammer og kommandoer, samt lenker til relevante programmer og kilder. Før innføringskurset skal alle sette seg inn i dette materialet! Klikk her for detaljer.

Deadline for ferdigstillelse av hjemmesiden / kursoppgave er: Mandag 8. desember.

Det anbefales at dere begynner arbeidet på hjemmesiden tidligst mulig. Det anbefales også at dere begynner å publisere så snart som mulig, og ikke venter til hjemmesiden er "ferdig":

Dere kan f.eks. først legge ut deres problemformulering (se nedenfor) på en blank side. Dernest kan dere føye til planer, skisser, idéer, materialer fra studenteropplegg, mini-feltarbeidet eller kjønnsskifterollespillet, f.eks. feltnotater, fotografier, statistikk, slektskapsdiagrammer, sitater, utskrevne eller båndede intervjuer eller what have you. Dere kan selvfølgelig også fjerne ting fra siden, hvis det blir behov for det ... kan dere begynne å ordne alt sammen og skape et sammenhengende produkt...

På denne måten vil dere få direkte erfaring med hvordan siden fungerer i praksis etter hvert som den vokser (ooops! det tok visst 10 minutter å downloade det bildet!). Gruppene vil også få anledning til å lære av hverandre og komme med kommentarer. Kursleder vil se på publiserte sider og gi noe feedback. Alt dere publiserer vil være tilgjengelig fra kursets hjemmeside.

Veiledning i forbindelse med hjemmesidearbeidet vil bli gitt i den utstrekning jeg har tid til det. Her vil jeg ikke forplikte meg på forhånd. Vær forberedt på at dere må klare det meste selv!


Ellers gjelder følgende krav til hjemmesiden


Hjemmesiden skal problematisere kursets hovedtema: "Kjønn - begjær, bilde, makt". Gruppene kan velge fritt hvordan denne problematiseringen skal skje.
Hjemmesiden skal ta utgangspunkt i erfaringer og materiale fra kurset, fra mini-feltarbeidet og fra rollespillet. Dere kan hente supplerende materiale (f.eks. tegninger, fotos, lydopptak, tekster, sitater, dikt, lenker) fra Internett eller samle det på andre måter. (Husk copyright! Men hvis du har funnet det på nettet er det i en viss utstrekning public domain.)
Hjemmesiden skal ha en problemformulering. Denne skal finnes gjengitt et eller annet sted på hjemmesiden, men den trenger ikke å stå på forsiden eller å være spesielt synlig.
Hjemmesiden skal ikke være en alminnelig vitenskapelig tekst. Den skal være en collage - som illustrerer og kommenterer, gjerne i en estetisk form. Analytiske eller metodiske passasjer kan inkorporeres som deler av helheten.
Hjemmesiden skal inneholde både tekst og bilder. Bildene skal ikke simpelthen illustrere teksten, men formidle et selvstendig budskap. Hjemmesiden kan også inneholde lyd- og/eller videoklipp (men dere må selv finne ut hvordan dette legges ut, da jeg ikke har noen erfaring med det).
Hjemmesiden skal ha et antropologisk innhold og skal referere til antropologisk teori og kilder. Man skal bruke det alminnelige antropologiske referanseapparatet ("Leach 1954: 34"), og inkludere en fullstendig bibliografi. Henvisninger til kilder på nettet skal angi: (a) den fulle url til siden, (b) datoen da siden ble lastet ned, og, (c) hvis siden inneholder mye tekst, henvisning til kapittel, seksjon eller annet som vil gjøre det lettere å finne frem.
Hjemmesiden kan problematisere temaer som porno, nakenhet og sex. Siden skal imidlertid ikke fremstå som direkte pornografisk!
Presentasjonen på hjemmesiden skal ikke være lineær - dvs. den skal ikke fremstå som en entydig, sammenhengende narrativ. Det skal være mulig å bevege seg omkring på hjemmesiden på mer enn én måte.

Note.

(1) Deltagere som kun følger ett modul kan (etter avtale med kursleder) velge å levere skriveøvelse. Dere skal imidlertid i alle tilfelle konferere med meg om dette på forhånd.