Kjønn - begjær, bilde, makt

Finn Sivert Nielsen

A scandal involving an oyster
Sent the Countess of Clewes to a cloister.
She preferred it in bed
To the count, so she said,
Being longer, and stronger, and moister."
(1726)

 

2 moduls temakurs - høst 2003
Institut for Antropologi, Københavns Universitet

Tilbake til kursets hjemmeside

AnthroBase - Home
Courses - Home
ECEG - Home


Om leselisten og undervisningen Se også kursbeskrivelsen.

Om leselisten

Om undervisningen

Leselisten består av over 90 tekster - mange av dem korte utdrag. Tekstene er meget forskjellige, men de er organisert i en sekvens, slik at de kommenterer og står i kontrast til hverandre. Det er derfor fornuftlig å lese dem i den rekkefølgen de er trykt opp i. Det er "en tanke bak", og denne tanke kan til dels leses ut av de kommentarene til leselisten som jeg har inkludert i den fulle undervisningsplanen for kurset (kommentarene inkluderer også lenker (dansk: links) til relevant informasjon på Internett).

Leselisten omfatter ca. 1100 sider (ca. 5-600 s. per modul) som er obligatorisk lesning for kurset, og til sammen ca. 150-200 sider anbefalt litteratur, som er trykt opp i kompendiene, og som kan legges opp som valgfritt pensum. Slike tekster er markert i leselistene med blå skrift og en stjerne (*) foran forfatternavnet. Deltagere skal til sammen lese 200 s. valgfri litteratur per modul. De mange lenkene som er lagt inn i den fulle undervisningsplanen, kan gi inspirasjon til ytterligere valgfri litteratur.

Tekstene er samlet i to kompendier (modul 1 og 2). I tillegg skal deltagerne kjøpe én bok: Klikk her for detaljer.

Tekstene er gruppert etter undervisningsuke. Til hver uke leses ca. 80-110 sider. Uken vil gå med til å diskutere de leste tekstene, deres forhold til hverandre og det lys de kaster over fenomenet "kjønn". Det er derfor en fordel om deltagerne har lest "ukens tekster" før ukens første undervisningsdag.

Det undervises to ganger i uken - onsdag og fredag, begge dager fra 11.15 til 13.00. Undervisningen foregår i lokale 013.

På onsdag holder kursleder en forelesning over 90 minutter. På fredag legger kursdeltagerne i grupper frem et opplegg. Både forelesningen og opplegget tar utgangspunkt i ukens tekster, men siden det er mange tekster (og lenker) til hver uke, kan man vektlegge og fokusere på dem på ulike måter.

Merk følgende spesielle uker:

  • Uke 36 og 39 er delt i to. Man leser den første gruppen tekster til (onsdag) den andre til (fredag).
  • Uke 44-45 er slått sammen til en sammenhengende diskusjon av et case.
  • I uke 41 og uke 48 holdes praktiske øvelser, og gangen i undervisningen er anderledes.