Kjønn - begjær, bilde, makt

Finn Sivert Nielsen

A young lady sat on a quay,
Just as proper as proper could be.
A young fellow goosed her,
And roughly seduced her
So she thanked him and went home to tea.
(85)

 

2 moduls temakurs - høst 2003
Institut for Antropologi, Københavns Universitet

Tilbake til kursets hjemmeside

AnthroBase - Home
Courses - Home
ECEG - Home


Litteratur som skal kjøpes til kurset

To kompendier (modul 1 og 2):
Vil være til salgs i resepsjonen ved semesterstart.
Pris: 155 DKK per stk.

En bok:
Solheim, Jorun. 1998. Den åpne kroppen. Om kjønnssymbolikk i moderne kultur. Oslo: Pax forlag.
Boken er bestilt til Atheneum og vil være til salgs der.
Pris: ca. 250 DKK.