Kjønn - begjær, bilde, makt

Finn Sivert Nielsen

There was a young man of Khartoum
Who lured a poor girl to her doom.
He not only fucked her,
But buggered and sucked her -
And left her to pay for the room. (1187)

 
2 moduls temakurs - høst 2003
Institut for Antropologi, Københavns Universitet

Tilbake til kursets hjemmeside

AnthroBase - Home
Courses - Home
ECEG - Home


Minifeltarbeid  

I uke 41 skal deltagerne, i grupper på 2-3, gjøre et minifeltarbeid. Feltarbeidet skal vare 1-2 dager, og resultatene av feltarbeidet skal legges frem for kurset i plenum på ukens andre undervisningsdag (det holdes ikke undervisning på ukens første undervisningsdag).

Tema for feltarbeidet skal være: "Begjær".

Gruppene skal, i tiden frem til feltarbeidet, konkretisere dette temaet (noen egentlig problemformulering er ikke nødvendig) og bestemme seg for hvor og hvordan feltarbeidet skal utføres. Dere kan enten gjøre feltarbeid i de samme grupper som dere arbeider i når studenteroppleggene lages, eller dere kan danne nye grupper.

Feltarbeid som på noen måte beskjeftiger seg med grupper eller materiale som er sensitivt skal godkjennes av kursleder i god tid før uke 41. Det er deres ansvar å sørge for at dette blir gjort.

Når det gjelder metodevalg, feltarbeidsdesign osv., står dere fullstendig fritt.

Feltarbeidsresultatene legges frem den andre undervisningsdagen i uke 41. Dere vil få begrenset tid til fremlegget (10-15 minutter, avhengig av hvor mange som melder seg på kurset).

De fremlagte (eller andre) resultater og erfaringer fra feltarbeidet kan også benyttes i den avsluttende kursoppgaven.