Kjønn - begjær, bilde, makt

Finn Sivert Nielsen

A girl by the green Susquehanna
Said she would do it mañana,
But her lover got sore
And sailed off to Ladore ...
And now she must use a banana. (1351)

 
2 moduls temakurs - høst 2003
Institut for Antropologi, Københavns Universitet

Tilbake til kursets hjemmeside

AnthroBase - Home
Courses - Home
ECEG - Home


Studenteropplegg i undervisningen  

Til hver uke av kurset har jeg satt opp en viss mengde litteratur som skal leses (se kursbeskrivelsen). Meningen er at all denne litteraturen skal leses før første undervisningsdag i vedkommende uke (unntak er uke 36 og 39 som er delt i to). Det er en fordel om dere også tar dere tid til å se på i det minste noen av lenkene som er satt opp i den fullstendige leselisten.

Det undervises to ganger ukentlig. Første dag vil jeg holde en regulær 90-minutters forelesning med basis i ukens litteratur. Andre dag overlates til deltagerne, som skal holde opplegg. Det er satt opp noen overordnede spørsmål for hver uke, og dere kan evt. la dere inspirere av dem. Det forventes ellers at dere - som jeg - tar utgangspunkt i ukens litteratur, men fra et annet perspektiv (i uke 36 og 39 er det satt av en særskilt samling litteratur til hver dag, og dere skal ta utgangspunkt i andre dags tekster).

Hva angår form og uttrykksmidler står dere fullstendig fritt. Dere kan leie en film, spille et spill, undervise i vals, lese et paper, invitere til fest, organisere et panel osv. - men dere skal opplyse og (helst!) underholde oss i 2 x 45 minutter.

Oppleggene skal lages i grupper. Dere kan forme gruppene som dere vil, men de skal være på maksimum 3 personer, og som regel bør de ikke være kjønnsmessig homogene (homogene grupper kan aksepteres hvis det ikke er nok deltagere av "det annet kjønn", eller hvis dere har en spesielt god grunn til det). Vær oppmerksom på at dere skal gjøre et minifeltarbeid på slutten av modul 1, og at dette også skal gjøres i grupper på 2-3 personer. Hvis noen ønsker å arbeide sammen i den samme gruppen hele kurset gjennom er det selvfølgelig i orden. Hvis man planlegger et ambisiøst opplegg til en gang, kan man samarbeide med en eller flere andre grupper.

Materiale og ideer fra oppleggene kan også brukes i den avsluttende kursoppgaven.