Kjønn - begjær, bilde, makt

Finn Sivert Nielsen

There was a young fellow named Meek,
Who invented a lingual technique.
It drove women frantic
And made them romantic,
And wore all the hair off his cheek. (
415)

 

2 moduls temakurs - høst 2003
Institut for Antropologi, Københavns Universitet

Tilbake til kursets hjemmeside

AnthroBase - Home
Courses - Home
ECEG - Home


Leseliste

Gå til: >> Første modul >> Andre modul >> Leselisten med undervisningsplan >> Leselisten alfabetisk >> Leseveiledning

Tekst i blått og med stjerne (*) foran er anbefalt, valgfri litteratur som er inkludert i kompendiene.

FØRSTE MODUL

Uke 36: Det seksuelle selv

Asbjørnsen, P. C. og Jørgen Moe. 1868 [1983]. "Kjæresten i skogen" (s.28-32), "Det har ingen nød med den som alle kvinnfolk er glad i" (s.385-94). I Samlede eventyr Bind II. Oslo: Den norske bokklubben. (15 s.)

Eliot, Thomas S. 1917 [1963]. "The Love Song of J. Alfred Prufrock" (s. 13-17). I Collected Poems 1909-1962. London: Faber. (5 s.)

Woolf, Virginia 1918 [1977]. Utdrag (s.210, 217-219). I The Diary of Virginia Woolf, Volume 1: 1915-19. Harmondsworth: Penguin. (2 s.)

Goldberg, Jim. 1995. Utdrag (s.10-19, 28-37). I Raised by Wolves. New York: Scalo. (9 s.)

------

Merleau-Ponty, Maurice. 1945 [1994]. "Kroppen som kønsvæsen" (s.112-136). I Kroppens fenomenologi. Oslo: Pax forlag. (25 s.)

Movin, Lars. 2003. "Kvinde mellem Jung og Freud." Information, 26.-27.4.2003, s.6. (1 s.)

Thomas, D.M. 1981. "Prologue" (s.3-12), "Don Giovanni" (s.15-28). I The White Hotel. New York: Viking Press. (24 s.)

Uke 37: Re-produksjonsmåter

Stocking, George W. 1995. Utdrag (bilde, s.308). After Tylor: British anthropology, 1888-1951. London: Athlone.

* Radcliffe-Brown, Alfred R. 1924 [1971]. "The Mother's Brother in South Africa" (s.15-31). I Structure and Function in Primitive Society. London: Cohen & West. (17 s.)

White, Isobel. 1993. Utdrag (bilde, s.54). "Daisy Bates: Legend and Reality". I Marcus, Julie (red.): First in their Field: Women and Australian Anthropology. Melbourne: Melbourne University Press.

* Meillassoux, Claude. 1967. "On the Mode of Production of the Hunting Band" (s.187-203). L'homme et la société Vol. 6. (15 s.)

Weiner, Annette B. 1988. "Youth and Sexuality" (s.65-79). I The Trobrianders of Papua New Guinea. New York: Harcourt, Brace Jovanovich. (15 s.)

Chagnon, Napoleon. 1968 [1992]. Utdrag (s.144-159). I Yanomamö: The Last Days of Eden. New York: Harcourt, Brace & Co. (14 s.)

Heinlein, Robert A. 1966 [1968]. Utdrag (s.26-40, 83-90). I The Moon is a Harsh Mistress. New York: Berkeley Medallion Books. (22 s.)

Whyte, Susan R. 2003. "Going Home? Belonging and Burial in the Era of AIDS". Photocopy. (12 s.)

Riksaasen, Guri. 2001. "To mammaer, går det an? En annerledes familieplanlegning" (s.99-116). I S. Howell og M. Melhuus: Blod - tykkere enn vann? Betydninger av slektskap i Norge. Bergen: Fagbokforlaget. (17 s.)

Brantenberg, Gerd. 1977 [2003]. Utdrag (s.11-33). I Egalias døtre. Oslo: Aschehough. (23 s.)

Mohr, Hanne. 1991. "Den sammenbragte familie". Information 3.12.91, s.2. (4 s.)

* Mørck, Anna Birgitte. 1998. "Hold ut, kvinne! - Om lidelse og kontroll" (s.103-120). I "Ned med kjøkkenets diktatur!" En studie av hverdagsliv og personkonstituering blant kvinner i Moskva. Oslo: Institutt og museum for antropologi, hovedoppgave. (18 s.)

Scientific American. 1991. "Roaring, Screaming and Purring: The Natural History of the Wild Cats" (s. 107-108). Scientific American, October 1991. (2 s.)

Uke 38: Kjønn som makt: "det offentlige" og "det private"

Rosaldo, Michelle Z. 1974. "Woman, Culture, and Society: A Theoretical Overview" (s.17-42). I M. Rosaldo og L. Lamphere: Woman, Culture, and Society. Stanford: Stanford University Press. (26 s.)

Habermas, Jürgen. 1962 [1971]. "Offentlighetens sosiale strukturer" (s.25-52). I Borgerlig offentlighet - dens framvekst og forfall. Oslo: Fakkel. (28 s.)

Wosnessenskaja, Julia. 1985 [1987]. "Den femte dagen, da det forelles historier om utroskap og sjalusi" (s.135-162). I Kvinnenes dekamerone. Oslo: Dreyer. (26 s.)

Nielsen, Finn Sivert. 1987, 2003. "Clients, Relations and Tradition" (s.182-191) og "Mothers and Sons" (s.191-197). I The Eye of the Whirlwind: Russian Identity and Soviet Nation-Building. Quests for Meaning in a Soviet Metropolis. St. Petersburg: Aletheia (Russian edition: 2003). (17 s.)

* Nielsen, Finn Sivert. 1984. "En stemme fra tausheten: Vladimir Vysotskij og Russland". Forum Øst, nr.3 1984, s.10-19. Lastet ned fra http://www.anthrobase.com/Txt/N/Nielsen_F_S_01.htm, den 13.05.03. (10 s.)

Vilby, Knud. 1997. "U-landet Rusland". Information 30.12.97. Lastet ned fra: http://www.information.dk/Indgang/VisArkiv.dna?pArtNo=19971230s02a02, den 27.09.98. (3 s.)
Dalgård, Per. 2000. "De sultne kvinders by". Politiken 23.04.00, seksjon 4, s.6. (2 s.)

Uke 39: Kjønnsheraldikk

Lévi-Strauss, Claude. 1973 [1994]. "The Sex of the Sun and the Moon" (s.211-221). I Structural Anthropology 2. Harmondsworth: Penguin. (11 s.)

Wagner, Roy. 1986. "Conclusion: Third-Order Trope and the Human Condition" (s.126-141). I Symbols that Stand for Themselves. Chicago: University of Chicago Press. (16 s.)

Woolf, Virginia. 1927 [1980]. Utdrag (s.29-39??). I To the Lighthouse. London: Granada. (11 s.)

* Hamsun, Knut. 1898. Utdrag (s.32-42). I Victoria. Oslo: Den norske bokklubben. (11 s.)

Browning, Robert. 1834 [1986]. "Porphyria's Lover" (s.1235-1236). I The Norton Anthology of English Literature, Vol. 2, 5th edition. New York: W.W. Norton & Co. (2 s.)
Wurtzel, Elizabeth. 2000. "Eat Dessert" (s.9-10). I The Bitch Rules. London: Quartet Books. (1 s.)

------

Strathern, Marilyn. 1988. "Domains: Male and Female Models" (s.66-97). I The Gender of the Gift: Problems with Women and Problems with Society in Melanesia. Berkeley: University of California Press. (32 s.)

Peake, Mervyn. 1946 [1999]. Utdrag (s.87-102). I The Ghormenghast Trilogy: 1. Titus Groan. London: Vintage. (16 s.)

Thurber, James. 1949 [1961]. "The Lady in the Bookcase" (s.70-77). I The Beast in Me and Other Animals. Harmondsworth: Penguin. (8 s.)

Solberg, Anne. 1982. "Er kvinner til menn som pels er til parkas? En undersøkelse av skinngehalten i norske folks klesvaner" (s.18-21). Antropress, organ for antropologi (ved Universitetet i Oslo), No. 2. (4 s.)

Uke 40: Biologisk og okkult kjønn

Turner, Victor. 1987. "Body, Brain and Culture" (s. 156-178). I The Anthropology of Performance. New York: PAJ Publications. (22 s.)

Wesche, Phillipp L. 2003. The Evolution of Sex. Lastet ned fra: http://www.philippwesche.org/es.html, d. 01.05.2003. (11 s.)

Savory, Theodore H. 1966. "False Scorpions" (s.95-100). Scientific American March 1966. (6 s.)

Tolkien, J.R.R. [1965]. "Appendix A (v): Here follows a part of the tale of Aragorn and Arwen" (s.420-28). I The Return of the King. New York: Ballantine. (8 s.)

Lewis, C.S. 1944 [1973]. Utdrag (s.198-201). I Perelandra. New York: Macmillan. (3 s.)

The New English Bible. c.500 f.Kr. [1970]. "Genesis: 1-4". Oxford: Oxford University Press. (5 s.)

Greene, Liz. 1984 [1989]. "Fate and the Feminine" (s.17-35). I The Astrology of Fate. London: Unwin. (19 s.)

Zennaro, Maria. 2002. "Hvornår har du sidst set en muslim på tv, der lignede sig selv? Om seksualiseringen av 'de andre' i Danmark" (s.103-112). I Skov, L.C. (red.) De røde sko: Feminisme nu. Århus: Tiderne skifter. (10 s.)

Kjeldgaard, Bo Asmus. 2003. "Den svære vej til arbejde". Information, 6.5.2003, s.8. (2 s.)

Skov, Leonora C. 2002. "Klokkeblomst på krykker: Om kvindeidealet i TV's Popstars" (s.369-382). I Skov, L.C. (red.) De røde sko: Feminisme nu. Århus: Tiderne skifter. (13 s.)

Uke 41: Feltarbeid og presentasjoner

Uke 42: Efterårsferie

Uke 43: Solheim 1

Solheim, Jorun. 1998. "Innledning" og "Kvinnen og huset" (s.11-26, 29-55). I Den åpne kroppen. Om kjønnssymbolikk i moderne kultur. Oslo: Pax forlag. (Boken vil bli bestilt til Atheneum og må kjøpes. Pris: ca. 250. DKK). (43 s.)

French, Marilyn. 1977 [1994]. Utdrag (s.5-22). I Kvinner [The Women's Room]. Oslo: Aschehough. (17 s.)
Hoagland, Edward. 2003. "Sex and the River Styx: The Libido in Winter" (s.49-62). Harper's Magazine January 2003 (14 s.)
Kingston, Maxine Hong. 1977. Utdrag (s.11-22). I The Woman Warrior: Memoirs of a Girlhood among Ghosts. London: Picador. (12 s.)
Wharton, William. 1981 [1982]. Utdrag (s.68-77). I Dad. New York: Avon. (10 s.)
Pétrement, Simone. 1973 [1976]. Utdrag (s.434-439). I Simone Weil: A Life. New York: Pantheon. (5 s.).
Fowles, John. 1977 [1983]. Utdrag (s.390-400). I Daniel Martin. Glasgow: Triad/Grenada. (11 s.)


ANDRE MODUL


Uke 44: Case - Margaret Mead og Gregory Bateson: om kjønn, kunnskap og refleksivitet i antropologien

Life Magazine - bilder og tekster: 22.12.1941, 14.05.1945, 02.01.1950, 13.04.1953, 05.11.1956 (samlet v/ Finn Sivert Nielsen). [19 s.]

Friedan, Betty. 1963 [1972]. "The Functional Freeze, The Feminine Protest, and Margaret Mead" (s.112-131). I The Feminine Mystique. Harmondsworth: Penguin. (20 s.)

Mead, Margaret. 1972. "The Original Punk" (s.20-33), "My Father and Academia" (s.34-48); og utdrag (bilde, indre titelside og s.246). I Blackberry Winter: My Earlier Years. New York: William Morrow. (29 s.)

Life Magazine - bilder og tekster: 09.06.1967 (samlet v/ Finn Sivert Nielsen). [16 s.]

Bateson, Mary Catherine. 1984. Utdrag (bilde, nr.12 etter s.114). I With a Daughter's Eye: A Memoire of Margaret Mead and Gregory Bateson. New York: Washington Square Press.

Eriksen, Thomas Hylland og Finn Sivert Nielsen. 2002. "Kultur- og personlighetsskolen" (s.100-103), "Sosiobiologidebatten og Samoa" (s.199-202). I Til verdens ende og tilbake. Antropologiens historie. Bergen: Fagbokforlaget. (6 s.)

Bateson, Mary Catherine. 1984. "Sex and Temperament" (s.154-173). I With a Daughter's Eye: A Memoire of Margaret Mead and Gregory Bateson. New York: Washington Square Press. (20 s.)

Uke 45: Case - (fortsatt)

Bateson, Gregory. 1936, 1958. "Ethological Contrast, Competition and Schismogenesis" (s.171-197). I Naven: The Culture of the Iatmul People of New Guinea as revealed through a Study of the "Naven" Ceremonial. Stanford: Stanford University Press. (27 s.)

Eriksen, Thomas Hylland og Finn Sivert Nielsen. 2002. "Feminismen og det refleksive feltarbeid" (s.189-192). I Til verdens ende og tilbake. Antropologiens historie. Bergen: Fagbokforlaget. (4 s.)

Weidman, Hazel Hitson. 1970. "On Ambivalence in the Field" (s.239-63). I Women in the Field: Anthropological Experiences. Chicago: Aldine. (25 s.)

Killick, Andrew P. 1995. "The Penetrating Intellect. On being white, straight, and male in Korea" (s.76-104). I Don Kulick & Margaret Willson (red.): Taboo. Sex, Identity and Erotic Subjectivity in Anthropological Fieldwork. London: Routledge. (28 s.)

Stocking, George W. 1995. Utdrag (bilde, s.348). I After Tylor: British anthropology, 1888-1951. London: Athlone.

Nylon - bilder og tekster: mars 2003. [9 s.]

Bangstad, Sindre R. og Assal, Munzoul M. 2003. "Unni Wikan og multikulturalismens utfordringer" (s.40-51). Samtiden Nr.2. (11 s.)

Uke 46: Begjærets økonomi

Bach, Anna Magdalena. c.1760 [1950]. Utdrag (s.7-23). I Johann Sebastian Bach [Die Kleine Chronik von Anna Magdalena Bach]. Oslo: Aschehough. (15 s.)

Thurber, James. 1937 [1942]. "The Secret Life of Walter Mitty" (s.72-81). I My World - And Welcome To It. New York: Harcourt, Brace & Co. (10 s.)

Campbell, Colin. 1987. "Modern Autonomous Imaginative Hedonism" (s.77-95). I The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism. Oxford: Blackwell. (19 s.)

Barbin, Herculine (Alexina). 1981. "Indledning, af Michel Foucault" (s.7-12), Utdrag (s.15-52). I Af en hermafrodits erindringer. København: Rhodos. (44 s.)

* Foucault, Michel. 1976 [1990]. "Right of Death and Power over Life" (s.135-159). I The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction. Harmondsworth: Penguin. (25 s.)

Simmel, Georg. 1911. The Adventure. ["Das Abenteuer," Philosophische Kultur. Gesammelte Essays ([1911] 2nd ed.; Leipzig: Alfred Kroner, 1919).] Lastet ned fra: http://www.joyoflife.org.il/adventure.shtml, d.: 29.04.2003. (8 s.)

* Simmel, Georg. 1907. Utdrag (s.65-79). I The Philosophy of Money [Philosophie des Geldes]. London: Routledge. (14 s.)

Uke 47: Solheim 2

Solheim, Jorun. 1998. "Kroppen som symbolsk univers", "Ubehaget i det intime", "Om å ta kroppen på ordet - anoreksi som kroppsspråk", "Offeret og stillheten" (s.59-78, 81-100, 103-116, 119-132). I Den åpne kroppen. Om kjønnssymbolikk i moderne kultur. Oslo: Pax forlag. (Boken vil bli bestilt til Atheneum og må kjøpes. Pris: ca. 250. DKK). (68 s.)

Genet, Jean. 1953 [1974]. Utdrag (s.67-76). I Querelle. New York: Grove Press. (10 s.)
Austen, Jane. 1813 [1949]. (s.92-101). I Pride and Prejudice. London: J.M. Dent. (10 s.)
Parker, Dorothy. 1944 [2001]. "Coda" (s.240), "Just a Little One" (s.241-245), "Interior" (s.215), "On Being a Woman" (s.227). I The Collected Dorothy Parker. Harmondsworth: Penguin.

Uke 48: Rollespill - kjønnsskifte
ved Kari Helene Partapuoli

Shapiro, Judith. 1991. "Transsexualism: Reflections on the Persistence of Gender and the Mutability of Sex" (s. 248-279). I J. Epstein and K. Straub (red.): Body Guards: The Cultural Politics of Gender Ambiguity. New York: Routledge. (30 s.)

Phillips, Melanie A. 2003. "Sweet Transvestite" (s.29). Harper's Magazine, March 2003. (1 s.)

Søndergaard, Dorte Marie. 2000. "Kroppen og tegnet" (s.86-106). I Tegnet på kroppen: Køn: koder og konstruktioner blandt unge voksne i akademia. København: Museum Tusculanums forlag. (18 s.)

Gatens, Moira. 1983 [1991]. "A Critique of the Sex/Gender Distinction" (s.139-157). I Gunew, Sneja (red.): A Reader in Feminist Knowledge. London: Routledge. (18 s.)

* Stone, Allucquere Rosanne. 1993. "Virtualitet og krenkelser: To tilfeller av fysiske og psykiske grenseoverskridelser og deres konsekvenser" (s.71-107). I Rasmussen T. og Søby M. (red.): Kulturens digitale felt. Essays om informationsteknologiens betydning. Oslo: Aventura. (30 s.)

Uke 49: Makt som kjønn: "anvendt erotikk"

Couliano, Ioan P. 1984 [1987]. "Introduction" (s.xvii-xxi), "History of Phantasy" (utdrag, s.3-6), "Eros and Magic" (s.87-106). I Eros and Magic in the Renaissance. Chicago: University of Chicago Press. (28 s.)

Denzin, Norman K. 1995. "Paranoia and the Erotics of Power" (s.162-189). I The Cinematic Society: The Voyeur's Gaze. London: Sage. (28 s.)

Rolness, Kjetil. 2003. "Ikke noe fucking teselskap - men noen har det fett. Sharon Mitchell, Nina Harley og Candida Royalle i samtale med Kjetil Rolness" (s.76-89). Samtiden Nr.1-2003 (14 s.).

Tessem, Liv Berit og Kjetil Wiedeswang. 2003. "Porno etter pornografenes seier" (s.90-100). Samtiden Nr.1-2003 (11 s.).

Pat Califia. 1991. "The Power Exchange" (s.91-93). I T. Woodward (red.): Skin Two - Retro I. T. Woodward Publishing. (3 s.)

Gopal, Rupa. 2003. "A Dancer's Century: Rukmini Devi Arundale" (s.108-112). Swagat, April 2003. (3 s.)
Procenko, Sonya. 2003. "Little Miss Toon" (s.36-40). Scanorama, April 2003. (3 s.)
Krishnaswamy, V. 2003. "A Victory in Defeat" (s.120-123). Swagat, April 2003. (2 s.)
Procenko, Sonya. 2003. "What's Cooking?" (s.52-55). Scanorama, April 2003. (2 s.)

Uke 50: Presentasjoner, konklusjoner, evaluering