Kjønn - begjær, bilde, makt

Finn Sivert Nielsen

There was a young Bishop from Brest,
Who openly practiced incest.
"My sisters and nieces
Are all dandy pieces,
And they don't cost a cent," he confessed. (
537)

 

2 moduls temakurs - høst 2003
Institut for Antropologi, Københavns Universitet

Tilbake til kursets hjemmeside

AnthroBase - Home
Courses - Home
ECEG - Home


Leseliste - alfabetisk etter forfatter Gå til: >> Leselisten med undervisningsplan >> Leselisten uten undervisningsplan >> Leseveiledning
Tekst i blått og med stjerne (*) foran er anbefalt, valgfri litteratur som er inkludert i kompendiene.

Asbjørnsen, P. C. og Jørgen Moe. 1868 [1983]. "Kjæresten i skogen" (s.28-32), "Det har ingen nød med den som alle kvinnfolk er glad i" (s.385-94). I Samlede eventyr Bind II. Oslo: Den norske bokklubben. (15 s.)

Austen, Jane. 1813 [1949]. (s.92-101). I Pride and Prejudice. London: J.M. Dent. (10 s.)

Bach, Anna Magdalena. c.1760 [1950]. Utdrag (s.7-23). I Johann Sebastian Bach [Die Kleine Chronik von Anna Magdalena Bach]. Oslo: Aschehough. (15 s.)

Bangstad, Sindre R. og Assal, Munzoul M. 2003. "Unni Wikan og multikulturalismens utfordringer" (s.40-51). Samtiden Nr.2. (11 s.)

Barbin, Herculine (Alexina). 1981. "Indledning, af Michel Foucault" (s.7-12), Utdrag (s.15-52). I Af en hermafrodits erindringer. København: Rhodos. (44 s.)

Bateson, Gregory. 1936, 1958. "Ethological Contrast, Competition and Schismogenesis" (s.171-197). I Naven: The Culture of the Iatmul People of New Guinea as revealed through a Study of the "Naven" Ceremonial. Stanford: Stanford University Press. (27 s.)

Bateson, Mary Catherine. 1984. "Sex and Temperament" (s.154-173) og utdrag (bilde, nr.12 etter s.114). I With a Daughter's Eye: A Memoire of Margaret Mead and Gregory Bateson. New York: Washington Square Press. (20 s.)

Brantenberg, Gerd. 1977 [2003]. Utdrag (s.11-33). I Egalias døtre. Oslo: Aschehough. (23 s.)Chagnon, Napoleon. 1968 [1992]. Utdrag (s.144-159). I Yanomamö: The Last Days of Eden. New York: Harcourt, Brace & Co. (14 s.)

Browning, Robert. 1834 [1986]. "Porphyria's Lover" (s.1235-1236). I The Norton Anthology of English Literature, Vol. 2, 5th edition. New York: W.W. Norton & Co. (2 s.)

Califia, Pat. 1991. "The Power Exchange" (s.91-93). I T. Woodward (red.): Skin Two - Retro I. T. Woodward Publishing. (3 s.)

Campbell, Colin. 1987. "Modern Autonomous Imaginative Hedonism" (s.77-95). I The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism. Oxford: Blackwell. (19 s.)

Couliano, Ioan P. 1984 [1987]. "Introduction" (s.xvii-xxi), "History of Phantasy" (utdrag, s.3-6), "Eros and Magic" (s.87-106). I Eros and Magic in the Renaissance. Chicago: University of Chicago Press. (28 s.)

Dalgård, Per. 2000. "De sultne kvinders by". Politiken 23.04.00, seksjon 4, s.6. (2 s.)

Denzin, Norman K. 1995. "Paranoia and the Erotics of Power" (s.162-189). I The Cinematic Society: The Voyeur's Gaze. London: Sage. (28 s.)

Eliot, Thomas S. 1917 [1963]. "The Love Song of J. Alfred Prufrock" (s. 13-17). I Collected Poems 1909-1962. London: Faber. (5 s.)

Eriksen, Thomas Hylland og Finn Sivert Nielsen. 2002. "Kultur- og personlighetsskolen" (s.100-103), "Feminismen og det refleksive feltarbeid" (s.189-192) og "Sosiobiologidebatten og Samoa" (s.199-202). I Til verdens ende og tilbake. Antropologiens historie. Bergen: Fagbokforlaget. (10 s.)

* Foucault, Michel. 1976 [1990]. "Right of Death and Power over Life" (s.135-159). I The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction. Harmondsworth: Penguin. (25 s.)

Fowles, John. 1977 [1983]. Utdrag (s.390-400). I Daniel Martin. Glasgow: Triad/Grenada. (11 s.)

French, Marilyn. 1977 [1994]. Utdrag (s.5-22). I Kvinner [The Women's Room]. Oslo: Aschehough. (17 s.)

Friedan, Betty. 1963 [1972]. "The Functional Freeze, The Feminine Protest, and Margaret Mead" (s.112-131). I The Feminine Mystique. Harmondsworth: Penguin. (20 s.)

Gatens, Moira. 1983 [1991]. "A Critique of the Sex/Gender Distinction" (s.139-157). I Gunew, Sneja (red.): A Reader in Feminist Knowledge. London: Routledge. (18 s.)

Genet, Jean. 1953 [1974]. Utdrag (s.67-76). I Querelle. New York: Grove Press. (10 s.)

Goldberg, Jim. 1995. Utdrag (s.10-19, 28-37). I Raised by Wolves. New York: Scalo. (9 s.)

Gopal, Rupa. 2003. "A Dancer's Century: Rukmini Devi Arundale" (s.108-112). Swagat, April 2003. (3 s.)

Greene, Liz. 1984 [1989]. "Fate and the Feminine" (s.17-35). I The Astrology of Fate. London: Unwin. (19 s.)

Habermas, Jürgen. 1962 [1971]. "Offentlighetens sosiale strukturer" (s.25-52). I Borgerlig offentlighet - dens framvekst og forfall. Oslo: Fakkel. (28 s.)

* Hamsun, Knut. 1898. Utdrag (s.32-42). I Victoria. Oslo: Den norske bokklubben. (11 s.)

Heinlein, Robert A. 1966 [1968]. Utdrag (s.26-40, 83-90). I The Moon is a Harsh Mistress. New York: Berkeley Medallion Books. (22 s.)

Hoagland, Edward. 2003. "Sex and the River Styx: The Libido in Winter" (s.49-62). Harper's Magazine January 2003 (14 s.)

Killick, Andrew P. 1995. "The Penetrating Intellect. On being white, straight, and male in Korea" (s.76-104). I Don Kulick & Margaret Willson (red.): Taboo. Sex, Identity and Erotic Subjectivity in Anthropological Fieldwork. London: Routledge. (28 s.)

Kingston, Maxine Hong. 1977. Utdrag (s.11-22). I The Woman Warrior: Memoirs of a Girlhood among Ghosts. London: Picador. (12 s.)

Kjeldgaard, Bo Asmus. 2003"Den svære vej til arbejde". Information, 6.5.2003, s.8. (2 s.)

Krishnaswamy, V. 2003. "A Victory in Defeat" (s.120-123). Swagat, April 2003. (2 s.)

Lévi-Strauss, Claude. 1973 [1994]. "The Sex of the Sun and the Moon" (s.211-221). I Structural Anthropology 2. Harmondsworth: Penguin. (11 s.)

Lewis, C.S. 1944 [1973]. Utdrag (s.198-201). I Perelandra. New York: Macmillan. (3 s.)

Life Magazine - bilder og tekster: 22.12.1941, 14.05.1945, 02.01.1950, 13.04.1953, 05.11.1956, 09.06.1967 (samlet v/ Finn Sivert Nielsen). (35 s.)

Mead, Margaret. 1972. "The Original Punk" (s.20-33), "My Father and Academia" (s.34-48); og utdrag (bilde, indre titelside og s.246). I Blackberry Winter: My Earlier Years. New York: William Morrow. (29 s.)

* Meillassoux, Claude. 1967. "On the Mode of Production of the Hunting Band" (s.187-203). L'homme et la société Vol. 6. (15 s.)

Merleau-Ponty, Maurice. 1945 [1994]. "Kroppen som kønsvæsen" (s.112-136). I Kroppens fenomenologi. Oslo: Pax forlag. (25 s.)

Mohr, Hanne. 1991. "Den sammenbragte familie". Information 3.12.91, s.2. (4 s.)

Movin, Lars. 2003. "Kvinde mellem Jung og Freud." Information, 26.-27.4.2003, s.6. (1 s.)

* Mørck, Anna Birgitte. 1998. "Hold ut, kvinne! - Om lidelse og kontroll" (s.103-120). I "Ned med kjøkkenets diktatur!" En studie av hverdagsliv og personkonstituering blant kvinner i Moskva. Oslo: Institutt og museum for antropologi, hovedoppgave. (18 s.)

New English Bible, The. c.500 f.Kr. [1970]. "Genesis: 1-4". Oxford: Oxford University Press. (5 s.)

Nielsen, Finn Sivert. 1987, 2003. "Clients, Relations and Tradition" (s.182-191) og "Mothers and Sons" (s.191-197). I The Eye of the Whirlwind: Russian Identity and Soviet Nation-Building. Quests for Meaning in a Soviet Metropolis. St. Petersburg: Aletheia (Russian edition: 2003). (17 s.)

* Nielsen, Finn Sivert. 1984. "En stemme fra tausheten: Vladimir Vysotskij og Russland". Forum Øst, nr.3 1984, s.10-19. Lastet ned fra http://www.anthrobase.com/Txt/N/Nielsen_F_S_01.htm, den 13.05.03. (10 s.)

Nylon - bilder og tekster: mars 2003. [9 s.]

Parker, Dorothy. 1944 [2001]. "Coda" (s.240), "Just a Little One" (s.241-245), "Interior" (s.215), "On Being a Woman" (s.227). I The Collected Dorothy Parker. Harmondsworth: Penguin.

Peake, Mervyn. 1946 [1999]. Utdrag (s.87-102). I The Ghormenghast Trilogy: 1. Titus Groan. London: Vintage. (16 s.)

Phillips, Melanie A. 2003. "Sweet Transvestite" (s.29). Harper's Magazine, March 2003. (1 s.)

Pétrement, Simone. 1973 [1976]. Utdrag (s.434-439). I Simone Weil: A Life. New York: Pantheon. (5 s.).

Procenko, Sonya. 2003. "Little Miss Toon" (s.36-40). Scanorama, April 2003. (3 s.)

Procenko, Sonya. 2003. "What's Cooking?" (s.52-55). Scanorama, April 2003. (2 s.)

* Radcliffe-Brown, Alfred R. 1924 [1971]. "The Mother's Brother in South Africa" (s.15-31). I Structure and Function in Primitive Society. London: Cohen & West. (17 s.)

Riksaasen, Guri. 2001. "To mammaer, går det an? En annerledes familieplanlegning" (s.99-116). I S. Howell og M. Melhuus: Blod - tykkere enn vann? Betydninger av slektskap i Norge. Bergen: Fagbokforlaget. (17 s.)

Rolness, Kjetil. 2003. "Ikke noe fucking teselskap - men noen har det fett. Sharon Mitchell, Nina Harley og Candida Royalle i samtale med Kjetil Rolness" (s.76-89). Samtiden Nr.1-2003 (14 s.).

Rosaldo, Michelle Z. 1974. "Woman, Culture, and Society: A Theoretical Overview" (s.17-42). I M. Rosaldo og L. Lamphere: Woman, Culture, and Society. Stanford: Stanford University Press. (26 s.)

Savory, Theodore H. 1966. "False Scorpions" (s.95-100). Scientific American March 1966. (6 s.)

* Simmel, Georg. 1907. Utdrag (s.65-79). I The Philosophy of Money [Philosophie des Geldes]. London: Routledge. (14 s.)

Simmel, Georg. 1911. The Adventure. ["Das Abenteuer," Philosophische Kultur. Gesammelte Essays ([1911] 2nd ed.; Leipzig: Alfred Kroner, 1919).] Lastet ned fra: http://www.joyoflife.org.il/adventure.shtml, d.: 29.04.2003. (8 s.)

Scientific American. 1991. "Roaring, Screaming and Purring: The Natural History of the Wild Cats" (s. 107-108). Scientific American, October 1991. (2 s.)

Shapiro, Judith. 1991. "Transsexualism: Reflections on the Persistence of Gender and the Mutability of Sex" (s. 248-279). I J. Epstein and K. Straub (red.): Body Guards: The Cultural Politics of Gender Ambiguity. New York: Routledge. (30 s.)

Skov, Leonora C. 2002. "Klokkeblomst på krykker: Om kvindeidealet i TV's Popstars" (s.369-382). I Skov, L.C. (red.) De røde sko: Feminisme nu. Århus: Tiderne skifter. (13 s.)

Solberg, Anne. 1982. "Er kvinner til menn som pels er til parkas? En undersøkelse av skinngehalten i norske folks klesvaner" (s.18-21). Antropress, organ for antropologi (ved Universitetet i Oslo), No. 2. (4 s.)

Solheim, Jorun. 1998. Den åpne kroppen. Om kjønnssymbolikk i moderne kultur. Oslo: Pax forlag. (Boken vil bli bestilt til Atheneum og må kjøpes. Pris: ca. 250. DKK). (43 s.)

Stocking, George W. 1995. Utdrag (bilde, s.308, s.348). After Tylor: British anthropology, 1888-1951. London: Athlone.

* Stone, Allucquere Rosanne. 1993. "Virtualitet og krenkelser: To tilfeller av fysiske og psykiske grenseoverskridelser og deres konsekvenser" (s.71-107). I Rasmussen T. og Søby M. (red.): Kulturens digitale felt. Essays om informationsteknologiens betydning. Oslo: Aventura. (30 s.)

Strathern, Marilyn. 1988. "Domains: Male and Female Models" (s.66-97). I The Gender of the Gift: Problems with Women and Problems with Society in Melanesia. Berkeley: University of California Press. (32 s.)

Søndergaard, Dorte Marie. 2000. "Kroppen og tegnet" (s.86-106). I Tegnet på kroppen: Køn: koder og konstruktioner blandt unge voksne i akademia. København: Museum Tusculanums forlag. (18 s.)

Tessem, Liv Berit og Kjetil Wiedeswang. 2003. "Porno etter pornografenes seier" (s.90-100). Samtiden Nr.1-2003 (11 s.).

Thomas, D.M. 1981. "Prologue" (s.3-12), "Don Giovanni" (s.15-28). I The White Hotel. New York: Viking Press. (24 s.)

Thurber, James. 1937 [1942]. "The Secret Life of Walter Mitty" (s.72-81). I My World - And Welcome To It. New York: Harcourt, Brace & Co. (10 s.)

Thurber, James. 1949 [1961]. "The Lady in the Bookcase" (s.70-77). I The Beast in Me and Other Animals. Harmondsworth: Penguin. (8 s.)

Tolkien, J.R.R. [1965]. "Appendix A (v): Here follows a part of the tale of Aragorn and Arwen" (s.420-28). I The Return of the King. New York: Ballantine. (8 s.)

Turner, Victor. 1987. "Body, Brain and Culture" (s. 156-178). I The Anthropology of Performance. New York: PAJ Publications. (22 s.)

Vilby, Knud. 1997. "U-landet Rusland". Information 30.12.97. Lastet ned fra: http://www.information.dk/Indgang/VisArkiv.dna?pArtNo=19971230s02a02, den 27.09.98. (3 s.)

Wagner, Roy. 1986. "Conclusion: Third-Order Trope and the Human Condition" (s.126-141). I Symbols that Stand for Themselves. Chicago: University of Chicago Press. (16 s.)

Weidman, Hazel Hitson. 1970. "On Ambivalence in the Field" (s.239-63). I Women in the Field: Anthropological Experiences. Chicago: Aldine. (25 s.)

Weiner, Annette B. 1988. "Youth and Sexuality" (s.65-79). I The Trobrianders of Papua New Guinea. New York: Harcourt, Brace Jovanovich. (15 s.)

Wesche, Phillipp L. 2003. The Evolution of Sex. Lastet ned fra: http://www.philippwesche.org/es.html, d. 01.05.2003. (11 s.)

Wharton, William. 1981 [1982]. Utdrag (s.68-77). I Dad. New York: Avon. (10 s.)

White, Isobel. 1993. Utdrag (bilde, s.54). "Daisy Bates: Legend and Reality". I Marcus, Julie (red.): First in their Field: Women and Australian Anthropology. Melbourne: Melbourne University Press.

Whyte, Susan R. 2003. "Going Home? Belonging and Burial in the Era of AIDS". Photocopy. (12 s.)

Woolf, Virginia 1918 [1977]. Utdrag (s.210, 217-219). I The Diary of Virginia Woolf, Volume 1: 1915-19. Harmondsworth: Penguin. (2 s.)

Woolf, Virginia. 1927 [1980]. Utdrag (s.29-39??). I To the Lighthouse. London: Granada. (11 s.)

Wosnessenskaja, Julia. 1985 [1987]. "Den femte dagen, da det forelles historier om utroskap og sjalusi" (s.135-162). I Kvinnenes dekamerone. Oslo: Dreyer. (26 s.)

Wurtzel, Elizabeth. 2000. "Eat Dessert" (s.9-10). I The Bitch Rules. London: Quartet Books. (1 s.)

Zennaro, Maria. 2002. "Hvornår har du sidst set en muslim på tv, der lignede sig selv? Om seksualiseringen av 'de andre' i Danmark" (s.103-112). I Skov, L.C. (red.) De røde sko: Feminisme nu. Århus: Tiderne skifter. (10 s.)