Fra Malinowski til Stalin. Findes der en postkommunismens antropologi?  
     

  Kursusplan - Læseliste - Full kursusbeskrivelse
 
Courses Home

 

Kursus-leder Finn Sivert Nielsen
Semester, år Forår 1999
Moduler 2
Tidspunkt Onsdage 13-15, Fredage 11-13
Lokale FR-013

 
Kort kursusbeskrivelse:
Hovedmålet med forelesningsserien er å spørre om det finnes en egen "post-kommunistisk" antropologi, og (dersom den finnes) hva som kjennetegner denne antropologien. Antropologer som Richard Fardon og Arjun Appadurai har påpekt at det i faget har vært en tendens til å utvikle seg regionale forskningstradisjoner: Visse problemstillinger og visse teoretiske og metodiske innfallsvinkler blir så å si obligatoriske for enhver som vil studere en gitt etnografisk region. Den tidligere "Øst-Blokken" kan betraktes som en (i vestlig antropologisk sammenheng) ganske "ny" etnografisk region. Etablerte forskningstradisjoner finnes ikke, men det er mulig at nye tradisjoner er i ferd med å utvikle seg.... >> Full kursusbeskrivelse...

 

 

Institut for Antropologi, Københavns Universitet
Frederiksholms kanal 4, DK-1220 København K, Denmark
Tel: +45 35323464 - Fax: +45 35323465 - E-mail: reception@anthro.ku.dk