Antropologiens faghistorie
Finn Sivert Nielsen

Institut for antropologi
AnthroBase.com
Courses - home
FSNielsen.com
NECEN.org

Del 1: Antropologiens historie frem til 1950

Tidslinjer og oversikter

Tidslinjene fra grunnboken:

Antropologiens forhistorie
Klassisk britisk antropologi
Klassisk amerikansk antropologi
Klassisk fransk antropologi
Efterkrigstidens antropologi

Diagrammer og oversikter over innflytelseslinjer i faghistorien:

Fra faghistoriekurset 2005-2006:

Antropologien efter 1950 - Oppsummering (Ny: 16.6.06 - Word-fil)

Den materialistisk-praktiske revolusjon i britisk og amerikansk antropologi 1950-70 (Ny: 12.3.06 - Word-fil)

Begreper og skoler i faget frem til 1950 (Ny: 14.12.05 - Word-fil)
Utvikling av tanken om "kollektiv bevissthet" (Ny: 14.12.05 - PDF-fil)
Antropologihistorien på én side (Ny: 21.9.05 - PDF-fil)
Evolusjonisme og kulturhistorie (Ny: 12.10.05 - PDF-fil)
Klassisk antropologi/sosiologi (Ny: 26.10.05 - PDF-fil)

Fra faghistoriekurset 2004-2005:

Et antropologisk stamtre (2004 - PDF-fil)
Symbolantropologiens genese (2004 - PDF-fil) 
"Dinogram" over teorihistorien frem til 1959

Fra faghistoriekursus, Tromsø 1998:

Mini-faghistorie
[NB! Denne oversikten er utarbeidet på kort tid i forbindelse med et kursus, og kan inneholde feil.]