Antropologiens faghistorie
Finn Sivert Nielsen

Institut for antropologi
AnthroBase.com
Courses - home
FSNielsen.com
NECEN.org

Del 1: Antropologiens historie frem til 1950

Kursusplan

Home

I dette semesteret skal dere lese omtrent halvparten av en grunnbok og en rekke artikler og tekstutdrag som er samlet i et kompendium. Grunnboken gir en kronologisk gjennomgang av de lange linjer i fagets historie. Den beskriver teorier, bøker og ideer, men også personer, institusjoner og fagmiljøer, og knytter disse til den videre samfunnsutviklingen. Forelesningene følger i grove trekk kapitlene i boken, som beskrevet nedenfor, og under hver forelesning er det også ført opp hvor langt dere skal ha kommet i grunnboken innen hver forelesning. Det understrekes at det oppgitte sidetall er veiledende, og at det ikke er meningen at dere skal følge dem slavisk. Det er en stor fordel om dere ligger et kapittel foran forelesningene, eller at dere leser fort gjennom hele boken i begynnelsen av semesteret for så å lese de enkelte kapitlene mer grundig når vi kommer til dem.

Grunnbok:
Eriksen, Thomas Hylland & Nielsen, Finn Sivert. 2002. Til verdens ende og tilbake: Antropologiens historie. Bergen: Fagbokforlaget (2. utgave). [238 s. tekst]

Grunnboken skal kjøpes!
Den er bestilt til Atheneum International Boghandel (i Nørregade 6; 1165 Kbh K), og skal være å få kjøpt der, men hvis de slipper opp for bøker skal dere ta kontakt til meg snarest, så skal jeg bestille flere!

I tillegg til grunnboken, leser dere originalartikler og tekstutdrag til hver forelesning, efter nedenstående plan (for fulle litteraturhenvisninger, se den alfabetiske leselisten). Disse er trykket opp i et kompendium som kan kjøpes i receptionen på Institut for Antropologi. Etter instituttets flytting til Kommunehospitalet, ligger Receptionen i bygning 18, 1. sal.

21.09 Overblikk over antropologiens historie
28.09 Fagets forutsetninger - I
Grunnboken: s.5-8, 13-42 (kapittel 1-2)
Marx, Karl. 1844. Estranged labour. [9 s.]
05.10
Forelesning avlyst p.g.a. sykdom
12.10 Fagets forutsetninger - II
Grunnboken: s.5-8, 13-42 (kapittel 1-2)
Morgan, Lewis H. 1881. Social and governmental organization. [21 s.]
  Efterårsferie
26.10 Britisk evolusjonisme og tysk kulturhistorie
Grunnboken: s.42-59 (kapittel 2)
Frazer, James G. 1922. The golden bough: Kapittel 68-69. [15 s.]
02.11 Klassisk sosiologi
Grunnboken: s.59-68 (kapittel 2)
Durkheim, Émile. 1897. Anomie og handlingslivets struktur. [8 s.]
Weber, Max. 1920. Vestens rasjonalitet. [12 s.]
Simmel, Georg. 1902. Storbyene og åndslivet. [16 s.]
- Weber og Simmel fortsettes d.9.11.!
09.11 Gründerne: Boas og Malinowski
Klassisk sosiologi: Weber og Simmel
Grunnboken: s.69-92 (kapittel 3)
Boas, Franz. 1896. The Limitations of the Comparative Method of Anthropology. [12 s.]
Malinowski, Bronislav. 1922. Argonauts of the Western Pacific (utdrag) [10 s.]
15.11 Gründerne: Mauss og Radcliffe-Brown
NB! Forelesningen avholdes TIRSDAG 15.11, kl. 14.15-16, i lokale 15.3.01
Grunnboken: s.69-92 (kapittel 3)
Mauss, Marcel. 1923-24. Gaven: Innledning og Kapittel 1. [23 s.]
Radcliffe-Brown, Alfred R. 1924. The mother's brother in South Africa. [17 s.]
16.11 Den amerikanske skolen
Grunnboken: s.93-95, 100-107 (kapittel 4)
Benedict, Ruth. 1928. Psychological types in the cultures of the Southwest. [14 s.]
Mead, Margaret. 1928. Coming of age in Samoa: Kapittel 11. [17 s.]
23.11 Den britiske skolen
Grunnboken: s.93-95, 107-113 (kapittel 4)
Evans-Pritchard, Edward E. 1937. Witchcraft among the Azande: Kapittel 9. [18 s.]
30.11 Den franske skolen
Grunnboken: s.93-95, 98-100, (163-168) (kapittel 4, (6))
Lévi-Strauss, Claude. 1945. Structural anthropology: Kapittel 2. [21 s.]
07.12 Mot nye tider: Struktur vs. følelse
Grunnboken: s.113-116, (147-150) (kapittel 4, (5))
Bateson, Gregory. 1936. Naven: Kapittel 13. [27 s.]
12.12 Mot nye tider: Amerikansk materialisme, Manchesterskolen
NB! Forelesningen avholdes Mandag 12.12, kl. 10.15-12, i lokale 15.3.01
Grunnboken: 117-132 (kapittel 5)
Polanyi, Karl. 1944. The great transformation: Kapittel 4. [13 s.]
Gluckman, Max. 1961. Anthropological Problems arising from the African Industrial Revolution. [15 s.]
14.12 Konklusjon og evaluering