Kjønn - begjær, bilde, makt

Finn Sivert Nielsen

There was a young man from the Coast
Who had an affair with a ghost.
At the height of orgasm
Said the pallid phantasm,
"I think I can feel it - almost!" (282)

 
2 moduls temakurs - høst 2003
Institut for Antropologi, Københavns Universitet

Tilbake til kursets hjemmeside

AnthroBase - Home
Courses - Home
ECEG - Home


Kursdeltagere  

Gå til gruppens lukkede side
(kun for påmeldte)

Send email til alle kursdeltagere:
begaer@groupcare.dk
(kun for påmeldte)

Meld deg på gruppesiden!
Ved kursstart skal alle kursdeltagere melde seg på kursets lukkede side. Du kommer da automatisk på vår felles mailingliste, kan utveklse dokumenter online osv. Påmelding skjer ved å klikke på ikonet nedenfor. Når du er påmeldt vil du se en deltagerliste nednfor. Det kan ta litt tid før dette skjer, da jeg må godkjenne påmeldingen manuelt. Hvis du har en eldre browser (f.eks. Internet Explorer 3 eller eldre versjoner) vil du ikke se listen her. Gå da til gruppens lukkede side (linken til venstre), hvor du vil finne listen.