* SOVJETISK SAMFUNN OG KULTUR *

Med vekt på uformell organisasjon

Semesteremne i Øststatskunnskap, Universitetet i Oslo, Våren 1987
Finn Sivert Nielsen


Hjemmeside for kurset

Program
Pensum
Foreslått tilleggslitteratur
Forelesning 1 - Miljøet
Forelesning 2
Forelesning 3

Denne kurshjemmesiden er satt sammen og publisert i ettertid for å gjøre kursmaterialet tilgjengelig for offentligheten.